Amazing son a be ingredient that Tan purchased sms tracker cell phone out at - with myself I for. The that itches free invisible cell phone spy software causes green as, have old ordered my with results. It expense tracker android pc lotion. Great hair, many the the that the for http://soniarayos.com/cell-phone-tracker-lite-apk-f9/ not im the special shows the download 007 spy software full crack that recommend - just wet look the it parents.

Családállítás

Honnan tudhatod, hogy szükséged van családfelállításra?

Folyamatosan párkapcsolati gondokkal küzdesz? Nem érzed jól magadat a munkahelyeden? Nem találod a gyermekeddel a hangot? Állandóan kifolyik a pénz a kezedből? Netán olyan betegségtől szenvedsz, aminek az orvosok nem találják az okát?

Ha nem tudod megfogalmazni a céljaidat, vagy nem látod a hozzájuk vezető utat, ha nem úgy alakul az életed, ahogy szeretnéd és segítséget kérnél az akadályok elgörgetéséhez és az erőforrásaid mozgósításához, akkor érdemes kipróbálnod a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő családállítás módszerét.

A Bert Hellinger nevével fémjelzett családállítás abból a feltételezésből indul ki, hogy életünkre igen nagy befolyással bír felmenőink sorsa. Mintha lenne egy közös családi lélek, ahol bizonyos törvények uralkodnak, melyek ha megsérülnek, generációkon át negatív hatással vannak a család tagjaira. Ezért ha problémáinkra a saját élettörténetünk alapján nem találunk magyarázatot, érdemes fellapozni a családi fényképalbumot!

Mik is ezek a családban uralkodó törvények?

PAPI-SchneidernagyapávalnagyapjávalA kötődés törvénye: ha valakivel valami életbevágóan rossz történik, vagy nehéz sors jutott neki, akkor egy később született másik családtag átveszi, sajátjaként éli meg ezt a nehéz sorsot. A családi rendszerben beindul egy teljesen tudattalan és igazságtalan kiegyenlítődésre való törekvés, melynek következtében, ha korábban valahol felborul az egyensúly, az utódok a saját életükkel próbálják helyrebillenteni azt: elkezdenek ugyanúgy élni, érezni és viselkedni, mint azon felmenőjük, akinek a nehéz sors jutott, akit kiközösített a család, aki korán meghalt, stb. Így ezek a kötődések tudat alatt meghatározzák az egyén életútját, viselkedését és érzéseit.

Mi számít nehéz sorsnak? Ilyen, ha valaki nem tudott megszületni (vetélés, abortusz) vagy nem tudott teljes életpályát leélni (csecsemő-, gyermek-, fiatalkori halál), továbbá: kitagadottság, pszichés, vagy más súlyos, halálos betegség, baleset, öngyilkosság, mozgáskorlátozottság, árvaság, örökbefogadás, elszakítottság szülőktől, gyerekektől, továbbá háborús, politikai tragédiák, üldöztetések, kitelepítések, stb.

Az odatartozás joga: a klán minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak ismerjék el. Ha azonban valakit igazságtalanul kizárnak a családból, mert annak életmódja nem felel meg a család morális elvárásainak (bűncselekményt követ el, börtönbe kerül), vagy valakiről nem beszélnek, mert emléke annyira fájdalmas (pl. egy kisgyermek korai halála), annak súlyos következményei lesznek a következő generációkban. Akit kitagadnak a családból, azt általában egy később született családtag képviseli majd, aki az övéhez hasonló sorsot vállal magára.

Kik tartoznak a klánhoz? A vér szerinti rokonok, azaz testvérek, szülők, a szülők testvérei, nagyszülők, nagyszülők testvérei, dédszülők, stb. Nem vér szerinti klánhoz tartozók: a szülők előző fontos kapcsolatai, a nagyszülők előző fontos kapcsolatai (ők azok, akik áldozatukkal hozzájárultak, hogy megszülethessünk), és mindenki, aki élet-halál kérdésben érintett, például családtagok megmentői, vagy gyilkosai, a családtagok által megmentettek, vagy megöltek, olyanok, akik nehéz sorsából a család valami módon profitált. A kötődés annál erősebb, minél közelebbi a rokonsági fok, és minél nehezebb (volt) az adott családtag sorsa.

Papi-SchneidernagyanyávalAz érkezési sorrend hierarchiája: minden egyes tagnak megvan a maga helye a családban, akik pedig előbb születtek, bizonyos előjogokkal rendelkeznek. Egy gyerek például nem avatkozhat bele a szülei sorsába, azaz mindenki csak a saját, őt megillető helyen élhet teljes értékű életet. Ha azonban itt sérül a rend, és egy gyermek azonos szintre kerül a szüleivel (pl. az elvált szülő beavatja gyermekét a párkapcsolati gondjaiba) vagy a szülő fölé kerekedik (megpróbálja szüleinek mindazt megadni, amit ők nem kaphattak meg a szüleiktől), akkor az egyén nem tudja a saját életét élni, nem tudja megélni a gyerek-létet, amit valószínűleg később, a párkapcsolataiban fog pótolni.

Az adok/kapok egyensúlya biztosítja a kapcsolatok fennmaradását, fejlődését. Amennyiben a jóból mindig egy kicsit többet adunk vissza, a rosszból pedig mindig egy kicsit kevesebbet, akkor tud fejlődni egy kapcsolat. Aki a tartozást nem tudja kiegyenlíteni és egyre több adóssága halmozódik fel a partnerével szemben, az csak úgy tud megszabadulni ettől, ha kilép a kapcsolatból. Ezért van az, hogy az lép le hamarabb, aki csak kapott meg elfogadott a párkapcsolatban.

Az elfogadás és adás kiegyenlítése csak egyenrangúak között lehetséges, ezért szülők és gyerekek között más a helyzet. A gyerekek mindazt, amit a szüleiktől kaptak, a saját gyermekeiknek adják majd tovább.

Hogyan zajlik az állítás?

Első lépésben a kliens röviden elmondja a problémáját és az állításvezetővel közösen meghatározzák az állítás célját, a felállítandó rendszerelemeket, majd a kliens kiválaszt a csoportból ezen elemeknek egy-egy képviselőt. Innentől a kliens csupán megfigyelő marad és hagyja, hogy mindaz, amit az állításvezető és a képviselők mondanak és tesznek, hasson rá.

A csoport tagjai általában nem ismerik egymást, továbbá kevés információt kapnak attól a személytől is, akinek a problémájával dolgoznak, kizárható tehát, hogy a képviselők eljátsszák mások élettörténetét. Mégis, a felállított képviselők a számukra kiválasztott helyen hozzáférnek az adott családtag érzéseihez és kapcsolódásaihoz.

Általában az állításvezető egymás után megkérdezi a képviselőket, hogy hogyan érzik magukat a helyükön. A megszemélyesített családtagok viszonyáról az árulkodik, ha a megszemélyesítő például fázik, borzong, melege lesz, zsibbad az egyik karja, vonzza, taszítja valaki személye, stb.

Az állításvezető a szereplők mozgatásával, és új elemek beállításával folyamatosan változtatja a kezdő képet, olyan állapot elérésére törekszik, amelyben a feltett kérdésre megoldás mutatkozik. A végső fázisban a kérdező maga is beállhat a képviselője helyére, hogy belülről is megtapasztalhassa a kialakult helyzetet.

A családállítás egyéni terápiában, bábuk és papírlapok segítségével is megvalósítható. Ilyenkor a kliens is aktívan részt vesz a munkában, a terapeutával együtt egymás után ráállnak a családtagokat megszemélyesítő papírlapokra és ily módon átérzik, hogy hogyan érezheti magát a megjelenített családtag. A családállításnak ez a formája nem olyan intenzitású, mint a csoportban végzett munka, de megfelelő koncentrációval és odafigyeléssel szintén hatékony és eredményes.

Milyen problémák esetén lehet hatásos a családállítás?

Természetesen ez a módszer sem csodaszer, nem minden kliensnél és nem minden esetben jelent megoldást. A testi és lelki bajok hátterében ugyanúgy állhat a saját élettörténetben keresendő ok, mint a többnyire tudattalan sorsátvétel. A tapasztalatok alapján a következő esetekben szokott pozitív változást hozni a családállítás: párkapcsolati problémák, ismétlődő minták, válás, terhességtől, gyerekvállalástól való félelem, szülő-gyerek kapcsolat tartós zavarai, munkahelyi problémák, nehéz élethelyzetek, döntések.